เมื่อวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE)
 
คุณทวี ปิยะพัฒนา รองประธานอาวุโส ส.อ.ท. คุณณรงค์ฤทธิ์ พานิชชีวะ กรรมการบริหาร คุณณัฏฐ์ อัครวรพันธุ์ อนุกรรมการและเลขานุการโลจิสติกส์ และอนุกรรมการเขตการพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  และคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมพิธีเปิด CLMVT Conference Forum และร่วมรับฟังปาฐกถาพิเศษ โดย ปลัดกระทรวงคมนาคม พร้อมเยี่ยมชมงานอีสานอุตสาหกรรมแฟร์ ครั้งที่ 4 ภายในงานมีเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรม สินค้านวัฒกรรม เครื่องจักร เครื่องมืออุตสาหกรรม อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์  ฯลฯ สินค้าโรงงานลดราคา 20-80%  พร้อมเชื่อมโยงจับคู่ธุรกิจBusiness Matching กลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มน้ำโขง สัมมนา อบรม หัวข้อต่างๆโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ทั้งภาครัฐและเอกชน ระดับประเทศ
X
X