ประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1/2562 (2)

by | Apr 5, 2019 | ขอนแก่น, สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562 ณ ห้อง MR 3 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น สภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1/2562 (2) โดยคุณสิทธิชัย โควสุรัตน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานในที่ประชุมฯ  พร้อมคุณณรงค์ฤทธิ์ พานิชชีวะ กรรมการบริหาร คุณณัฏฐ์ อัครวรพันธุ์ อนุกรรมการและเลขานุการโลจิสติกส์ฯ ส.อ.ท และคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง ในที่ประชุมมีประเด็นสำคัญดังนี้

1. ผังเมืองและข้อกำหนดที่เป็นอุปสรรคต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. การระดมทุนสนับสนุนเพื่อการปรับปรุงสำนักงานใหม่ ส.อ.ท.
3. การติดตามรายงานการประชุมสามัญประจำปีสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ปี 62
4. การประชุมสามัญประจำปีสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ปี 62
5. การจัดตั้งสภาอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ

X
X