สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลาชวนสมาชิก ใช้สิทธิสปส.ตรวจสุขภาพในโรงงาน

by | Apr 24, 2019 | สงขลา, สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลาชวนสมาชิก ใช้สิทธิสปส.ตรวจสุขภาพในโรงงาน

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา เชิญสมาชิกและผู้ประกอบการกว่า 100 รายเข้าร่วมฟัง “การตรวจสุขภาพประจำปี โดยใช้สิทธิประกันสังคม” ตามโครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 19 เม.ย.2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมหลาโอน ชั้น 3 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

โดยมีนายอภิชิต ประสพรัตน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, นางสาวอรวรรณ ศิริวราสันติ์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา และนายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ สำนักงานประกันสังคม

นางสาวอรวรรณ กล่าวว่า โครงการนี้เป็นไปตามนโยบายการเข้าถึงการตรวจสุขภาพเชิงรุกในสถานประกอบการทั่วประเทศ ที่สามารถใช้สิทธิการตรวจสุขภาพฟรีในสถานประกอบการ ตามสิทธิประโยชน์กรณีการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคสำหรับแก่ผู้ประกันตันในระบบประกันสังคม (ม.33และม.39)
“ทางสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลาจึงทำหน้าที่เป็นคนกลางให้สมาชิกเข้าร่วมโครงการการเข้าถึงการตรวจสุขภาพเชิงรุกในสถานประกอบการในจังหวัดสงขลา โดยทางสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลาจะใช้วิธีการประกวดราคาอิเล็คทรอนิกซ์ (e-Bidding) เพื่อให้ทางโรงพยาบาลเสนอราคาต่ำสุด”

นางสาวอรวรรณ กล่าวและว่า วิธีการดังกล่าวจะช่วยให้สถานประกอบการสามารถลดค่าใช้จ่ายและแก้ปัญหาการลางานของพนักงาน จากเดิมที่แต่ละสถานประกอบการไปดำเนินการเอง ทำให้อำนาจในการต่อรองเรื่องค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสูงเมื่อเทียบกับวิธีการแบบนี้

“อย่างกรณีสถานประกอบ บางครั้งสถานประกอบการเลือกแล็ปที่มีค่าใช้จ่ายต่ำ ก็จะกังวลเรื่องคุณภาพ แต่หากเลือกโรงพยาบาลขนาดใหญ่ โรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงก็มีค่าใช้จ่ายสูง แต่หากใช้ระบบให้สภาอุตสาหกรรมจ.สงขลาเป็นคนกลางในการดำเนินการก็ได้โรงพยาบาลที่มีคุณภาพ เพราะเรากำหนดในเงื่อนไขว่าต้องเป็นโรงพยาบาลเท่านั้น”

นอกจานี้ทางสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลายังมีความพร้อมในการสนับสนุนให้กับทางผู้ประกอบการ และกรณีที่เกิดปัญหาระหว่างโรงพยาบาลกับสถานประกอบการ สภาอุตสาหกรรมจ.สงขลาก็จะเข้ามาเป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ย ฉะนั้นการเข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพประจำปีกับสภาอุตสาหกรรมจ.สงขลามีแต่ได้กับได้
เนื่องจากการดำเนินการดังกล่าวของสภาอุตสหากรรมจ.สงขลา เนื่องจากสภาฯไม่ได้มองว่าทางสภาฯจะได้อะไร แต่เรามองว่าสมาชิกของสภาฯจะได้อะไร เราคำนึงถึงผลประโยชน์ของสมาชิกเป็นที่ตั้ง เพราะโครงการดังกล่าวจะทำให้สถานประกอบการลดค่าใช้จ่ายได้เยอะมากที่ผ่านมา

“ปีนี้ (2562)ทางสำนักงานประกันสังคม โดยท่านบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ เข้ามาสนับสนุน ทำให้สถานประกอบลดค่าใช้จ่ายลงไปได้อีกประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสภาฯมีสมาชิกสถานประกอบการ 44 แห่ง มีผู้ประกันตนประมมาณ 14,000 คน” รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา กล่าว

X
X