งานสัมมนามาตรการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการจัดทำบัญชีให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ จ.สงขลา

by | Apr 24, 2019 | สงขลา, สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ

วันพุธที่ 24 เมษายน 2562 
คุณวิโรจน์ จงวัฒนาเกษม รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา เข้าร่วมงานสัมมนามาตรการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการจัดทำบัญชีให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ ณ ห้องมาเจสติก สยามนครินทร์ คอมเพล็กซ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ทราบถึงความจำเป็นในการจัดทำบัญชีเดียว และประโยชน์ที่ผู้ประกอบการจะได้รับ จากความร่วมมือของ 5 หน่วยงาน ประกอบด้วย กรมสรรพากร คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ได้เเก่ หอการค้า สภาอุตสาหกรรมฯ สมาคมธนาคาร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ธนาคารแห่งประเทศไทย เเละสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีหัวข้อการสัมมนาดังนี้
– พ.ร.บ.ยกเว้นเบี้ยปรับเงินเพิ่ม การลงทะเบียนเเจ้งใช้สิทธิ เเละวิธีการยื่น E-Filling จากผู้เเทนกรมสรรพากร 
– วิธีการปรับปรุงบัญชีที่ถูกต้อง จากผู้เเทนสภาวิชาชีพบัญชี
– วิธีการยื่น DBD E-Filling เเละการเชื่อมโยงฐานข้อมูลงบการเงิน จากผู้เเทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เเละภายในงานมีผู้เข้าร่วมประมาณ 300 คน

X
X