สัมมนา “มาตรการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการจัดทำบัญชีให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ”

by | Apr 26, 2019 | นครสวรรค์, สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ

วันที่ 26 เมษายน 2562 คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ร่วมกับ กรมสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ธนาคารแห่งประเทศไทย และสภาวิชาชีพบัญชี

จัดสัมมนา “มาตรการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการจัดทำบัญชีให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ” ภายใต้ความร่วมมือ 5 หน่วยงานพันธมิตรส่งเสริม Smes ณ ห้อง Grand Ballroom โรงแรม 42 C นครสวรรค์

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณวิบูลย์​ บุญสุวรรณ​ เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ ให้เกียรติเข้าร่วมงานและต้อนรับผู้ประกอบการและนักบัญชี โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 170 ราย

X
X