เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562  กลุ่มอุตสาหกรรมรองเท้า สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้จัดงานประกวดนักออกแบบรองเท้า “Footwear Design Competition Bangkok 2019 “ โดยมี คุณธำรง ธิติประเสริฐ ประธานกลุ่มฯรองเท้า และคณะกรรมการ 4 ท่าน ได้แก่ คุณมิ่งพันธ์ ฉายาวิจิตรศิลป์ ประธานที่ปรึกษา คุณไพโรจน์ เกียรติโกมล รองประธานกลุ่มฯรองเท้า คุณศิรชัย กฤตยานุกูล รองประธานกลุ่มฯ รองเท้า และ คุณศิริอร อิศรางกูร ณ อยุธยา เลขาธิการกลุ่มฯ รองเท้า ให้เกียรติร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดดังกล่าว ณ ห้องประชุม 803 ชั้น 8 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

โดยมีรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลดังนี้

รางวัลที่ 1 คุณสุรจิต ศรีชู  ชื่อผลงาน Amazon River ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท

รางวัลที่ 2 คุณสุรจิต ศรีชู ชื่อผลงาน Amazing Songkran ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท

รางวัลที่ 3 คุณณวัสพล ขันธวัช ชื่อผลงาน Art Shoe Colorful ได้รับเงินรางวัล 7,000 บาท

รางวัลชมเชย คุณณวัสพล ขันธวัช ชื่อผลงาน Dev Boots Sneaker ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท

ทั้งนี้ แบบรองเท้าทั้งหมดจะถูกนำส่งไปประกวดในงาน 38th International Footwear Conference ณ เมืองกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน

 

 

X
X