ThaiBev มอบเงินสนับสนุนสำนักงานใหม่ ส.อ.ท.

by | May 9, 2019 | เกาะติด ส.อ.ท., เยี่ยมชม / ศึกษาดูงาน

คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธาน ส.อ.ท. รับมอบเงินบริจาคเพื่อการสนับสนุนสำนักงานใหม่ ส.อ.ท. จากคุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดยมีคุณพิชิต บูรพวงศ์ คุณโฆษิต สุขสิงห์ รองประธาน ส.อ.ท. และคณะผู้บริหารจากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกพร้อมทั้งหารือกันในเรื่องสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม (TIPMSE) รวมทั้งวิธีบริหารจัดการขยะมูลฝอยและพลาสติก พร้อมผลักดันโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมร่วมกัน ณ ห้อง PFP (1011) ชั้น 10 สภาอุตสาหกรรมฯ

X
X