การประชุมสัมมนาปฏิบัติการ โครงการพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมกลุ่มล้านนาตะวันออก ณ จังหวัดเชียงราย

by | May 10, 2019 | สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ, เชียงราย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2562 คุณวิฑิต เหล่าธรรมทัศน์  ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย  คุณฉัตรชัย พัฒนานุภาพ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย ร่วมเปิดงานสัมมนาเชิงปฎิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมในโครงการพัฒนา Cluster อุตสาหกรรมกลุ่มล้านนาตะวันออกกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่มและอุตสาหกรรมสมุนไพร ภายใต้โครงการ Northern Thailand Food Valley จัดโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ และสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) โดยได้รับเกียรติจากคุณวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มาเป็นวิทยากร ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จ.เชียงราย มีผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา 150 คน

X
X