การประชุมสัมมนาปฏิบัติการ โครงการพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมกลุ่มล้านนาตะวันออก ณ จังหวัดพะเยา

by | May 10, 2019 | พะเยา, สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ

เมื่อวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 คุณวิษณุ สรรค์พฤกษ์สิน รองประธานสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ  คุณคมม์ มีศรี ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา ร่วมเปิดงานสัมมนาเชิงปฎิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมในโครงการพัฒนา Cluster อุตสาหกรรมกลุ่มล้านนาตะวันออกกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่มและอุตสาหกรรมสมุนไพร ภายใต้โครงการ Northern Thailand Food Valley  จัดโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ และ สภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) ) โดยได้รับเกียรติจากคุณวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มาเป็นวิทยากร ณ โรงแรมพะเยาเกทเวย์ จ.พะเยา มีผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนากว่า 100 คน

X
X