การประชุมสัมมนาปฏิบัติการ โครงการพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมกลุ่มล้านนาตะวันออก ณ จังหวัดแพร่

by | May 15, 2019 | สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ, แพร่

เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 นายกฤตานนท์ ถนอมทรัพย์ทวี ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ นายประดิษฐ์ ศศิภัทรกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ ร่วมเปิดงานสัมมนาเชิงปฎิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมในโครงการพัฒนา Cluster อุตสาหกรรมกลุ่มล้านนาตะวันออกกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่มและอุตสาหกรรมสมุนไพร ภายใต้โครงการ Northern Thailand Food Valley จัดโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ และสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน)  โดยได้รับเกียรติจาก นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ มาเป็นประธานเปิดงาน ณ โรงแรมแพร่นครา จ.แพร่ มีผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา 150 คน

X
X