การประชุมสัมมนาปฏิบัติการ โครงการพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมกลุ่มล้านนาตะวันออก ณ จังหวัดน่าน

by | May 17, 2019 | น่าน, สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 คุณณัฐวุฒิ สายสูง ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน คุณสุชาติ พัฒนศิษฎางกูร ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน  ร่วมเปิดงานสัมมนาเชิงปฎิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมในโครงการพัฒนา Cluster อุตสาหกรรมกลุ่มล้านนาตะวันออกกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่มและอุตสาหกรรมสมุนไพร ภายใต้โครงการ Northern Thailand Food Valley จัดโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ และ สภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) โดยได้รับเกียรติจาก คุณสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน มาเป็นประธานเปิดงาน ณ โรงแรมเทวราช จ.น่าน มีผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา 130 คน

X
X