ส.อ.ท. เสนอรัฐบาลใหม่ เพิ่ม “Productivity” แรงงานเร่งด่วน หนุนวาระแห่งชาติ

by | May 18, 2019 | เกาะติด ส.อ.ท.

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สะท้อนปัญหาแรงงานในปัจจุบันยังขาดแคลนคุณภาพ และทักษะแรงงาน ส่งผลให้ผู้ประกอบการไม่สามารถหาแรงงานได้ตามที่ต้องการ ซึ่งรัฐบาลใหม่ควรให้ความสำคัญและผลักดันนโยบายที่จะส่งเสริมผลิตภาพแรงงาน หรือ Productivity แทนที่จะมุ่งเน้นเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำรายวัน โดยเห็นว่าเป็นการปัญหาที่ไม่ถูกทาง พร้อมกันนี้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้ร่วมมือกับ บริษัท ซูเปอร์เรซูเม่ จำกัด (JOBTOPGUN) เพิ่มประสิทธิภาพการสรรหาแรงงานให้ตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม

นายสุชาติ จันทรานาคราช รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และประธานคณะกรรมการสายงานแรงงาน ส.อ.ท. กล่าวว่า แม้ประเทศไทยจะมีอัตราจ้างงานสูงที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง แต่กลับยังคงเผชิญปัญหาแรงงานคุณภาพมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ประกอบการ รวมทั้งขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะ ทำให้ผลิตภาพของแรงงาน หรือ Productivity ของแรงงานไทยค่อนข้างต่ำ จึงอยากให้รัฐบาลใหม่ให้ความสำคัญเรื่องดังกล่าว

“ประเทศไทยมี Productivity ค่อนข้างต่ำ อยู่ในลำดับที่ 53 จากร้อยกว่าประเทศ และยังต่ำกว่าประเทศเวียดนามด้วยซ้ำ รัฐบาลใหม่ที่กำลังจะเข้ามาบริหารประเทศควรที่จะให้ความสำคัญกับเรื่องสร้าง Productivity ของแรงงาน แทนที่จะมุ่งเน้นการเพิ่มอัตราค่าจ้างงานขั้นต่ำ เมื่อ Productivity ของแรงงานมากขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนลดลง ผู้ประกอบการก็มีกำลังจ่ายเพิ่มขึ้น แต่การมุ่งปรับอัตราค่าจ้างแรงงาน ไม่ได้ให้ความสำคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน เป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ถูกทาง และควรเป็นวิธีสุดท้ายในการแก้ไขปัญหา”

นายสุชาติ ระบุว่าตัวเลขคาดการณ์ผู้จบการศึกษาปี 2563 จะสูงถึง 1.8 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่มี 1.6 ล้านคน แต่แรงงานที่จบการศึกษามานั้น ส่วนใหญ่เป็นแรงงานที่ไม่ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ และบางสาขาวิชาเกินความต้องการในตลาดแรงงาน ภาครัฐจะต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งในส่วนของหลักสูตร และคุณภาพของบุคคลากร ที่ต้องพัฒนาปรับปรุงให้ทันยุคทันสมัย ช่วยตอบสนองความต้องการแรงงานคุณภาพของภาคอุตสาหกรรม และเป็นการแก้ปัญหาแรงงานในระยะยาว

สำหรับการช่วยเหลือให้ผู้ประกอบการและภาคอุตสาหกรรมสามารถสรรหาแรงงานได้ตรงกับความต้องการมากขึ้น สภาอุตสาหกรรมได้รับความร่วมมือจาก บริษัท ซูเปอร์เรซูเม่ จำกัด (JOBTOPGUN) ที่มีฐานข้อมูลแรงงานถึง 4 ล้านคน ในการช่วยสนับสนุนระบบสรรหาแรงงานและเครื่องมือการค้นหาผู้สมัครงานให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งงานของแรงงาน ซึ่งจะเป็นแพลทฟอร์มสร้างตลาดงานและคนหางานบนโลกไซเบอร์ (Cyber Employment Community) โดยฐานข้อมูลเหล่านี้จะสามารถนำมาวิเคราะห์ต่อยอดและคาดการณ์ เทรนด์ตลาดแรงงานในอนาคตได้

7 ข้อเสนอ ส.อ.ท. ต่อรัฐบาลใหม่ พัฒนาผลิตภาพแรงงานของไทย (Productivity)

1) บรรจุการพัฒนาผลิตภาพแรงงานเป็นวาระแห่งชาติ
2) ประสานความร่วมมือภาครัฐ เอกชน แรงงานพัฒนาผลิตภาพแรงงานของประเทศ
3) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน และทักษะ
4) สนันสนุนการใช้ไอที และออโตเมชั่นประกอบการผลิต
5) ประสานความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐ ในการผลิตบุคลากรให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
6) ตั้งศูนย์ข้อมูลผลิตภาพแรงงาน
7) พิจารณาปรับค่าจ้างและโครงสร้างค่าจ้างโดยอ้างอิงกับผลิตภาพแรงงานเป็นหลัก

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายสื่อสารองค์กร ส.อ.ท.
โทรศัพท์ 0-2345-1013

X
X