ประชุมหารือคณะทำงานพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลคุณลักษณะของสินค้า ครั้งที่ 1/2562

by | Jun 4, 2019 | ข่าวและกิจกรรมศูนย์ IEC

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล ประธานสายงานศูนย์ IEC พร้อมด้วยคณะกรรมการสายงาน และ ดร.ณรัณ  ศิริสันธนะ กรรมการฝ่ายวิชาการและเทคนิค ได้เข้าร่วมประชุมหารือคณะทำงานพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลคุณลักษณะของสินค้า ครั้งที่ 1/2562 โดยมีคุณญาณี แสงศรีจันทร์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เป็นประธานคณะทำงาน ซึ่งในที่ประชุมได้มีการพิจารณาโครงสร้างคุณลักษณะของสินค้าเครื่องปรับอากาศ โดยได้มีการปรับปรุงโครงสร้างฯของสินค้าเครื่องปรับอากาศ เพื่อให้ผู้ผลิตสามารถกรอกข้อมูลได้ถูกต้อง ทั้งนี้ ได้มีการขยายผลไปสู่สินค้า 4 อย่าง คือ โทรทัศน์ กล้อง CCTV โต๊ะนักเรียน และเก้าอี้นักเรียน โดยกลุ่มสินค้าเหล่านี้มีปริมาณยอดซื้อภาครัฐสูงสุด 

X
X