นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธาน ส.อ.ท. เป็นประธานร่วมในการประชุมคณะกรรมร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน หรือ กกร. ประจำเดือนมิถุนายน 2562 พร้อมคณะกรรมการบริหาร ส.อ.ท. เข้าร่วมประชุม ณ ห้อง Maneeya Balloom โรงแรมเรเนซองส์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ 5 มิถุนายน 2562 และมีการแถลงข่าวในช่วงท้าย โดยที่ประชุม กกร.ประเมินภาพรวมเศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกปี 2562 ที่เติบโต 2.8% ถือเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 17 ไตรมาส  ได้รับแรงฉุดจากการส่งออกที่หดตัว ขณะที่ภาพรวมการใช้จ่ายในประเทศทั้งการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนยังเป็นตัวหนุนให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวเป็นบวกได้

สำหรับในช่วงที่เหลือของปี 2562 มีความเป็นไปได้มากขึ้นที่สหรัฐฯ อาจจะขึ้นภาษีในสินค้าจีนล็อตที่เหลือมูลค่ากว่า 3.25 แสนล้านดอลลาร์ฯ เมื่อประกอบกับภาพความซบเซาของการค้าโลก ทำให้การส่งออกของไทยมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบต่อการส่งออกของไทยให้ต่ำกว่ากรอบประมาณการร้อยละ 3 – 5

ทั้งนี้ กกร. ได้จัดเตรียมข้อเสนอของภาคเอกชนต่อรัฐบาลชุดใหม่ เพื่อให้รัฐบาลชุดใหม่ทราบถึงประเด็นปัญหาและข้อเสนอต่างๆ ในการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยก่อนที่รัฐบาลชุดใหม่จะเริ่มปฎิบัติหน้าที่ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน การสร้างความเข้มแข็งของภาคเอกชน การพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น

X
X