ส.อ.ท. ส่องโอกาสธุรกิจไทย ในตลาดเม็กซิโก

by | Jun 6, 2019 | เกาะติด ส.อ.ท.

ปัจจุบันไทยและเม็กซิโก มีมูลค่าการค้าระหว่างกันอยู่ที่ประมาณ 1.14 แสนล้านบาท โดยไทยได้ดุลจากการส่งออกไปยังเม็กซิโกอยู่ประมาณ 9.5 หมื่นล้านบาท (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2560) ประเทศเม็กซิโก นับว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีความน่าสนใจในแง่ของการค้าและการลงทุน และยังเป็นประเทศตลาดเกิดใหม่ที่เปิดรับนักลงทุนต่างชาติ กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ จัดโครงการละตินลิงค์ (Latin Link) ได้เล็งเห็นศักยภาพของประเทศเม็กซิโก จึงได้นำคณะเอกชนไทยสำรวจโอกาสยังกรุงเม็กซิโกและเมืองเกเรตาโร ประเทศเม็กซิโก ในระหว่างวันที่ 1 – 6 มิถุนายน 2562 คุณมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และกรรมการสภาธุรกิจไทย-ชิลี เป็นตัวแทนร่วมเดินทางในครั้งนี้

ในการเดินทางครั้งนี้ คณะนักธุรกิจของไทยได้เข้าพบเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงเม็กซิโก คุณรมณี คณานุรักษ์ เพื่อหารือโอกาสทางการค้าและการลงทุนของไทยในเม็กซิโก รวมทั้งได้เข้าหารือเห็นกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของเม็กซิโกต่างๆ อาทิ

• Mr. Javier Chavez, PET Manufacturing Manager พร้อมเยี่ยมชมบริษัท Indorama Ventures บริษัทไทยที่เข้ามาลงทุนด้านพลาสติกที่รัฐเกเรตาโร
• Mr. Marco Antonio Del Prete Tercero รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาอย่างยั่งยืนรัฐเกเรตาโร โดยได้หารือในหัวข้อ โอกาสทางเศรษฐกิจในรัฐเกเรตาโร โดยเฉพาะในสาขายานยนต์ อากาศยาน อุตสาหกรรมการเกษตร อาหาร IT และอิเล็กทรอนิกส์ และหัวข้อ ประสบการณ์ของรัฐเกเรตาโรในการดึงดูด FDI ในภาคอุตสาหกรรมข้างต้น
• Mr. Jorge Gutiérrez de Velasco Rodríguez อธิการบดีมหาวิทยาลัย Aeronautic University of Queretaro (UNAQ)
• Mr. Juan Carlos Corral Martin, President, Aerospace Cluster ของรัฐเกเรตาโร ได้หารือในหัวข้อ ประสบการณ์การพัฒนาอุตสาหกรรมอากาศยานและทรัพยากรมนุษย์สำหรับสาขาที่เป็นโอกาสทางเศรษฐกิจข้างต้น

ในส่วนของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีพันธกิจหลักในการร่วมโครงการครั้งนี้ คือ การลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับ Mexican Business Council for Foreign Trade, Investment and Technology (COMCE) เพื่อเสริมสร้างกรอบการดำเนินความสัมพันธ์ให้แข็งแกร่งและกำหนดขั้นตอนของความร่วมมือตามวัตถุประสงค์ทางเศรษฐกิจซึ่งกันและกัน โดยผ่านการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก ในโอกาสนี้คุณมนตรี ยังได้กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง Industrial opportunities in Thailand ให้กับตัวแทนจากภาครัฐและเอกชนของไทยรวมถึงเม็กซิโกอีกด้วย

เม็กซิโกเป็นประเทศในแถบละตินอเมริกาที่เป็นคู่ค้าอันดับสองกับประเทศไทยรองจากประเทศบราซิล และยังคงมีพื้นที่ที่มีโอกาสทางการค้าการลงทุน โดยปัจจุบันเซ็กเตอร์ที่มีศักยภาพสูงได้แก่ บริการหลังการขายของเซ็กเตอร์รถยนต์ (ชิ้นส่วนรถยนต์ การซ่อมบำรุง และเครื่องประดับยนต์ต่างๆ) อิเล็กทรอนิกส์ การจัดจำหน่ายสินค้า พลังงานทางเลือก สถาบันการเงิน รวมไปถึงอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งในเซ็กเตอร์นี้ ประเทศไทยนับได้ว่ามีความเชี่ยวชาญอย่างสูง ประกอบกับปัจจุบันเทรนด์ของสินค้าออร์แกนิคในเม็กซิโกเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากผู้ที่มีรายได้ปานกลางให้ความสำคัญกับสุขภาพมากขึ้น จึงเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยในการมองหาลู่ทางการขยายตลาดไปยังต่างประเทศ

X
X