สภาอุตฯ ภาคใต้ จัดประชุมสัญจร ณ จังหวัดกระบี่ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาค เเละกลุ่มจังหวัด

by | Jun 9, 2019 | กระบี่, สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ

คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมเเห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) พร้อมด้วย คุณทวี ปิยะพัฒนา รองประธานอาวุโส ส.อ.ท. คุณไพรัตน์ เอื้อชูยศ รองประธาน ส.อ.ท. คุณพีระ เพชรพาณิชย์ รองประธาน ส.อ.ท. คุณอภิชิต ประสพรัตน์ รองประธาน ส.อ.ท. คุณมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ รองประธาน ส.อ.ท. คุณสมัย ลี้สกุล รองประธาน ส.อ.ท. คุณปรีชา ส่งวัฒนา คุณณรงค์ฤทธิ์ พานิชชีวะ กรรมการบริหาร ส.อ.ท. คุณพากร วังศิราบัตร กรรมการบริหาร ส.อ.ท. คุณอภิภพ พึ่งชาญชัยกุล รองเลขาธิการ ส.อ.ท. คุณสืบพงศ์ เกตุนุติ รองเลขาธิการ ส.อ.ท. คุณอวรวรรณ ศิริวราสันต์ รองเลขาธิการ ส.อ.ท เเละคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมภาคใต้ สภาอุตสาหกรรมจังหวัด เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมภาคใต้ (สัญจร) ครั้งที่ 5/2562 (10) ในวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 – 17.00 น.
ณ บ้านไร่ตะวันหวาน อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

1. โครงการสิทธิประโยชน์ ส.อ.ท. ได้เเก่ โครงการบัตร ICBC – F.T.I. เเละโครงการตรวจสุจภาพจำปี
2. โครงการเพิ่มสมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
3. นวัตกรรมของสมาชิกสภาอุตสาหกรรมภาคใต้
4. ความคืบหน้าการดำเนินงานของกลุ่มจังหวัด
5. เเนะนำกิจกรรมส่งเสริม SME
6. เเนวทางการนำเสนอปัญหาความเดือดร้อน
7. เเนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมสู่อนาคต

พร้อมนี้ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการบริการ ส.อ.ท. คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมภาคใต้ ประธานกลุ่มจังหวัด ประธานจังหวัด วาระ 2561-2563 เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง กว่า 100 คน

X
X