นายสุพันธ์ มงคลสุธี ประธาน ส.อ.ท. ร่วมด้วย นายวีรชัย มั่นสินธร ประธานสถาบันความร่วมมืออุตสาหกรรมไทย-จีน นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายวรวิทย์ จำเริญเลิศ กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายไพโรจน์ เกียรติโกมล กรรมการสายงานส่งเสริมการค้าการลงทุนและสภาธุรกิจ และนายจำรัส สว่างสมุทร ผู้อำนายการใหญ่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเข้าร่วมงานสัมนาความร่วมมือเศรษฐกิจการค้าจีน(กวางตุ้ง)-ไทย โดยจัดขึ้นที่ โรงแรม The Athenee Hotel 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562 โดยเป็นการจัดงานร่วมระหว่างกรมการพาณิชย์มณฑลกวางตุ้ง หอการค้าไทย-จีน และสมาคมนักธุรกิจยุคใหม่ไทย-จีน โดยได้รับเกียรติจากนายหลี่ ซี เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์มณฑลกวางตุ้ง และนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เข้าพบเลขาธิการพรรค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจ และการค้าอันดีระหว่างมณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศไทย ถือเป็นการแนะนำแผนพัฒนาพื้นที่ต้าวัน(กวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า) (Greater Bay Area) โดยเฉพาะสภาพแวดล้อมและโอกาสทางธุรกิจในมณฑลกวางตุ้ง และถือเป็นการพบปะ เจรจาทางธุรกิจระหว่างนักธุรกิจไทย-จีน โดยการเจรจาธุรกิจระหว่างนักธุรกิจไทย-จีน ได้มีการจัดกิจกรรม Business Matching ในงาน โดยมีนักธุรกิจจากจีนเข้าร่วมกว่า 73 บริษัท และบริษัทจากสมาชิกสภาอุตสาหกรรมที่เข้าร่วม อาทิ PFP บริษัทอาหารทะเลแปรรูปเป็นต้น ทั้งนี้จะเน้นไปที่อุสาหกรรมรถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ สารสนเทศ สิ่งทอ สินค้าเกษตร การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมและ E-Commerce ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่กำลังมาแรงทั้งในไทยและจีนอีกด้วย

X
X