นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายวิศิษฏ์ ลิ้มประนะ ประธานสภาธุรกิจไทย-ฟิลิปปินส์ เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรอง พร้อมทั้งมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีแก่ H.E. Mrs. Mary Jo A. Bernardo-Aragon เอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 121 ปี วันประกาศอิสรภาพสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และครบรอบ 70 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและฟิลิปปินส์ ณ โรงแรม The Peninsula Bangkok เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562

นอกจาก ไทยและฟิลิปปินส์ จะมีความสัมพันธ์ทางการทูตอันดีระหว่างกันแล้ว ในด้านของการค้าการลงทุนปัจจุบันไทยเป็นคู่ค้าอันดับ 7 กับฟิลิปปินส์ โดยมีมูลค่าการค้าอยู่ที่กว่า 9,000 ล้านเหรียญสหรัฐ (ที่มา: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 2561)

สินค้าหลักๆ ที่ไทยส่งไปยังฟิลิปปินส์ ได้แก่ สินค้าอุปโภคบริโภค แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนยานยนต์ รถยนต์ โดยเฉพาะรถยนต์ที่ออกแบบมาเพื่อการรับส่งและเดินทาง ซึ่งฟิลิปปินส์นำเข้าจากประเทศไทยมากที่สุด เมื่อเทียบคู่แข่งอย่างอินโดนีเซีย ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ นอกจากนี้ฟิลิปปินส์ยังเป็นประเทศผู้นำเข้าข้าวที่สำคัญของประเทศไทย

เมื่อปี 2560 ปริมาณการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติในฟิลิปปินส์ หรือ FDI แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 9.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นผลจากมาตรการเร่งปรับกฎระเบียบการค้าการลงทุนเพื่อเอื้อนักลงทุนต่างชาติมากขึ้น
โดยญี่ปุ่นเป็นนักลงทุนรายใหญ่ มีสัดส่วนราว 30% ของ FDI ทั้งหมด ในส่วนของอุตสาหกรรมที่นักลงทุนไทยเข้าไปลงทุนแล้ว อาทิ โรงแรม พลังงานไฟฟ้า การขนส่ง และธุรกิจเครื่องสำอาง

X
X