สภาอุตสาหกรรมพังงา ส่งมอบอุปกรณ์การเเพทย์ ให้เเก่โรงพยาบาลพังงา

by | Jun 17, 2019 | พังงา, สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ

วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 คุณพีระ เพชรพาณิชย์ รองประธาน ส.อ.ท. พร้อมด้วย คุณกิจก้อง ตันติจรัสวโรดม ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคใต้ คุณบุญชู แพใหญ่ รองประธานสภาอุตสาหกรรมภาคใต้ คุณองอาจ อติเศรษฐ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา เเละคุณชัยยันต์ ใจเย็น เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมพังงา ร่วมส่งมอบเครื่องมือเเละอุปกรณ์ทางการเเพทย์ ให้กับทางโรงพยาบาลพังงา โดยอุปกรณ์การเเพทย์ดังกล่าวมาจาก การจัดเเข่งขันกอล์ฟการกุศล ของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา เมื่อเดือนมีนาคม 2562 ที่ผ่านมา

X
X