เมื่อวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 กลุ่มคัสเตอร์แฟชั่นและไลฟ์สไตล์ สภาอุตสาหกรรมฯ นายสุริยน ศรีอรทัยกุล ร่วมกับศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อความเป็นเลิศ นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล ในฐานะผู้ทำมาตรการ Made in Thailand จัดงาน“Amazing Thailand Brand Made in Thailand : The Longest Runway” แฟชั่นรันเวย์ 8.9 กิโลเมตร ณ  ริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยาม โดยจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ สร้างความเชื่อถือ เชื่อมั่นในสินค้าด้านความงาม แฟชั่น เครื่องประดับ และสิ่งทอ ของไทย และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศ

          สำหรับในงานส่วนที่ ศูนย์ IEC ร่วมและสนับสนุนนั้น เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดการเดินแบบแฟชั่นที่ยาวที่สุดในโลก คือ การเจรจากับ รถไฟฟ้า BTS เพื่อช่วยอำนวยให้ขึ้นรถไฟฟ้าได้อย่างสะดวกในช่วงเวลา Rush Hour ของวันธรรมดา รวมทั้งการประสานกับกลุ่มผู้ออกแบบรุ่นใหม่อีกด้วย

X
X