วันที่ 28 มิถุนายน 2562 นายสุพันธุ์​ มงคลสุธี ประธาน ส.อ.ท. นายไพรัตน์​ เอื้อชูยศ​ รองประธาน ส.อ.ท. และประธานสายงานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร พร้อมด้วยคณะกรรมการ ส.อ.ท. ร่วมมอบเงินบริจาค จำนวน 628,940 บาทให้กับมูลนิธิชัยพัฒนา โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นผู้รับมอบเพื่อนำไปสนับสนุนโครงการปลูกป่าเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่สีเขียวคุ้งบางกะเจ้าสู่ความยั่งยืนโดยมูลนิธิฯจะเริ่มดำเนินการปลูกป่าในพื้นที่ตำบลบางกระสอบอำเภอพระประแดง จ.สมุทรปราการ จำนวน 12 แปลง คิดเป็นเนื้อที่ 15.72 ไร่ และ ส.อ.ท.จะจัดกิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่ดังกล่าวต่อไป

X
X