สภาอุตฯ ภาคเหนือ จัดประชุมภาค ณ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาค

by | Jul 3, 2019 | สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ, เชียงใหม่

คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธาน ส.อ.ท. พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ ครั้งที่ 2/2562 (3) วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้องเชียงแสน ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ จ.เชียงใหม่ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาค โดยมี คุณทวีกิจ จตุรเจริญคุณ ประธานสภาฯ ภาคเหนือ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธาน ส.อ.ท. มอบนโยบายและกล่าวเปิดการประชุม ทั้งนี้ เจ้าภาพการจัดประชุมฯ คุณอนุชา มีเกียรติชัยกุล ประธานสภาฯ จังหวัดเชียงใหม่ นำทีมคณะกรรมการสภาฯ เชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร ส.อ.ท. และคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ 16 จังหวัดอย่างอบอุ่น
             ในที่ประชุมมีประเด็นสำคัญที่ต้องติดตาม ดังนี้
          1. ติดตามความคืบหน้าโครงการที่นำเสนอผ่าน ครม. สัญจร
          2. โครงการสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก ส.อ.ท.
          3. การจัดงาน Northern F.T.I. Fair
          4. จัดประชุม กกร.กลุ่มจังหวัดและปฐมนิเทศจัดตั้ง กกร. กลุ่มจังหวัด
          5. เชื่อมโยงโครงการความร่วมมือระหว่างสายงานอุตสาหกรรม งานทะเบียนสมาชิก สถาบัน Smi อุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร สม. 
          6. ตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของสมาชิกเรื่องแรงงาน
          7. ฐานข้อมูล Big Data เชื่อมโยงสภาฯจังหวัดในภาคเหนือ 
          8. กำหนดการประชุมสภาฯ ภาคเหนือครั้งต่อไป ณ จ.ตาก

X
X