คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธาน ส.อ.ท. พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร ส.อ.ท. คุณทวีกิจ จตุรเจริญคุณ ประธานสภาฯ ภาคเหนือ คุณอนุชา มีเกียรติชัยกุล ประธานสภาฯ จังหวัดเชียงใหม่ และคณะกรรมการสภาฯ ภาคเหนือ ร่วมพิธีเปิดงาน Northern Thailand Food Valley 2019 ในวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 15.00 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก คุณศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน และเยี่ยมชมงานแสดงสินค้า LANNA EXPO 2019 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 มิ.ย. 62 – 7 ก.ค. 62 โดยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน) ภายในงานนำของท้องถิ่นทั้ง 4 จังหวัด มารวมไว้ภายใต้แนวคิด “กินดี อยู่ดี วิถีล้านนา นำคุณค่าสู่อาเซียน” แบ่งพื้นที่เป็นโซนกิจกรรม 11 โซนหลัก โดยโซน Northern Thailand Food Valley จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และเกษตรแปรรูปกว่า 150 บูธ

X
X