โครงการส่งเสริมเเละสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคใต้ เเละโครงการส่งเสริมเเละสนับสนุนคูปองดิจิทัลเพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเเละนวัตกรรม

by | Jul 4, 2019 | ภูเก็ต, สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ

คุณกิจก้อง ตันติจรัสวโรดม ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคใต้ พร้อมด้วย คุณบุญชู เเพใหญ่ รองประธานสภาอุตสาหกรรมภาคใต้ คุณเชิญพร กาญจนสายะ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมงาน โครงการส่งเสริมเเละสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคใต้ เเละโครงการส่งเสริมเเละสนับสนุนคูปองดิจิทัลเพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเเละนวัตกรรม เเละมีการบรรยายในหัวข้อ “นวัตกรรมด้านการชำระเงิน” (Payment Innovation) พร้อมทั้งมีการเสวนาหัวข้อ “SMEs ก้าวไกล กับประเทศไทย 4.0 ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล” ในวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562  เวลา 13.00 น. ณ โรงเเรมดารา จังหวัดภูเก็ต

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว สภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต ได้รับการส่งเสริมเเละสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรืออุดหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเเละนวัตกรรมดิจิทัล ในกลุ่ม SMEs ในพื้นที่ภาคใต้จำนวน 200 ทุน อาทิ ผู้ประกอบการธุรกิจร้านค้าเเละบริการ ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจเกษตร เเละธุรกิจท่องเที่ยว เป็นต้น

X
X