คุณเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและประธานสภาธุรกิจไทย-รัสเซีย เดินทางเข้าร่วมงาน St. Petersburg Economic Forum (SPIEF2019) ระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2562 ณ นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก สหพันธรัฐรัสเซีย ซึ่ง SPIEF ถือเป็นเวทีการประชุมด้านเศรษฐกิจนานาชาติขนาดใหญ่ที่สุดของรัสเซีย

นอกจากนี้ ยังได้เข้าร่วมฟังอภิปรายใน Plenary Session  ซึ่งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนทัศนะของผู้นำประเทศ โดยในปีนี้ได้มีประธานาธิบดีรัสเซีย (นายวลาดิเมียร์ ปูติน) ประธานาธิบดีจีน (นายสี จิ้นผิง) ประธานาธิบดีบัลกาเรีย นายกรัฐมนตรีอาร์เมเนีย นายกรัฐมนตรีสโลวัก และเลขาธิการ UN กล่าวปาฐกถาในธีม “Creating a Sustainable Development Agenda” เน้นเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน ความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อมและการค้าระหว่างประเทศ บทบาทของเทคโนโลยีในการกำหนดอนาคต การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัล เป็นต้น และได้เข้าร่วมเยี่ยมชมงาน Exhibition ได้มีการพูดคุยหารือกับบริษัทรัสเซียที่ประกอบธุรกิจด้าน IT, ผู้ผลิตรถ Truck Food, ผู้แทนจากกระทรวงเศรษฐกิจกัมพูชาและหารือความร่วมมือกับหน่วยงาน Roscongress ภายในงานอีกด้วย

การประชุม SPIEF ครั้งนี้ ถือได้ว่าเป็นการประชุมที่มีจำนวนผู้เข้าร่วมงานมากที่สุด มีผู้เข้าร่วมงานถึง 19,000รายจาก 145 ประเทศ โดยมีผู้แทนจากประเทศจีนเข้าร่วมมากที่สุด และยังมีการลงนามความตกลงต่างๆ 650 ฉบับคิดเป็นมูลค่า 47.81 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

Mr. Kriengkrai Thiennukul, Vice Chairman of the Federation of Thai Industries and Chairman of the Thai-Russian Business Council is going to join the St. Petersburg Economic Forum (SPIEF2019) between 6-8 June 2019 in Russia Federation. SPIEF is considered Russia’s largest international economic forum

He attended to the Plenary Session, which is a forum for exchanging views of national leaders. This year, there was a Russian president. (Mr. Vladimir Putin), Chinese President (Mr. Xi Jinping), President of Bulgaria, Prime Minister of Armenia, Prime Minister of Slovak and UN Secretary-General discussed the theme of the “Creating a Sustainable Development Agenda” focusing on sustainable development. Environmental security and international trade. The roles of technology in determining the future Human resource development in the digital age, etc., and attended the exhibition visit, discussed with Russian companies that operate IT businesses, truck food manufacturers, representatives from the Cambodian Ministry of Economy and discuss cooperation with agencies. Roscongress in the event as well

This SPIEF meeting is regarded as the meeting with the highest number of participants. There were 19,000 participants from 145 countries, with the most representatives from China participating. And also signed 650 agreements worth 47.81 billion US dollars.

X
X