คณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติกแถลงข่าวผลงานและการประกาศเจตนารมณ์ PPP Plastic ปี 2 สานต่อปณิธานลดขยะพลาสติกอย่างยั่งยืน

by | Jul 11, 2019 | กลุ่มอุตสาหกรรมฯ

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 นายคุณภราดร จุลชาต ประธานกลุ่มฯ พลาสติก เป็นตัวแทน เข้าร่วมงานแถลงผลงาน 1 ปีของการขับเคลื่อนการจัดการขยะพลาสติกอย่างบูรณาการ ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน พร้อมร่วมกันกับองค์กรภาคีใหม่ประกาศเจตนารมณ์ เพื่อสานต่อปณิธานลดขยะพลาสติกอย่างยั่งยืน ร่วมกับองค์กรภายใต้ “โครงการความร่วมมือ ภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม เพื่อจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน” หรือ “PPP Plastic” (Public Private Partnership for Sustainable Plastic and Waste Management) ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี โดยภายในงานได้มีพิธีประกาศเจตนารมณ์ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกว่า 18 องค์กร โดยแต่ละองค์กรได้ให้คำมั่นสัญญาที่จะการร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนของสังคม ขับเคลื่อนและส่งเสริมการจัดการขยะพลาสติกอย่างยั่งยืน ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลาสติก เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ถูกต้องในการจัดการขยะ สนับสนุนการสร้างค่านิยมใหม่ให้คนไทย บริโภคด้วยความรับผิดชอบ และ สร้างสังคมที่มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาขยะด้วยการคัดแยกตั้งแต่ต้นทางเพื่อสานต่อเจตนารมณ์ของโครงการในการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมในทางที่ดีขึ้น ซึ่งก้าวต่อไปในการทำงานของคณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติกจะดำเนินการตาม Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ.2561 – 2573 ที่ร่างไว้ พร้อมสร้างแนวร่วมและอาสาสมัครเพื่อให้บรรลุสู่การนำขยะพลาสติกเป้าหมายกลับมาใช้ประโยชน์ 100% ภายในปี 2570
X
X