กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน จัดประชุม กกร. เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาค

by | Jul 14, 2019 | ตรัง, สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ

กกร.กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน จัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในกลุ่มจังหวัด

วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน จัดประชุมฯ ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องนครินทร์ 2 ชั้น 2 โรงเเรมเรือรัษฎา อ.เมือง จ.ตรัง โดยได้รับเกียรติจาก คุณทวี ปิยะพัฒนา รองประธานอาวุโส ส.อ.ท. คุณกิจก้อง ตันติจรัสวโรดม ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคใต้ ให้เกียรติเข้าร่วมประชุม พร้อมด้วย คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรม หอการค้า สมาคมธนาคารไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ผอ.กกร. ผอ.สภาจังหวัด ส.อ.ท. เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

ซึ่งเป็นการจัดประชุมครั้งเเรก เพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติในการจัดตั้ง กกร.จังหวัด / กลุ่มจังหวัด กำหนดการปฐมนิเทศการจัดตั้ง กกร.กลุ่มจังหวัด แผนยุทธศาสตร์ กกร.กลุ่มจังหวัด การแก้ไขปัญหาน้ำมันปาล์ม เพื่อเป็นกลไกการขับเคลื่อนการทำงาน เเละเศรษฐกิจในกลุ่มจังหวัด โดยที่ประชุมได้สรุปโครงการสำคัญในกลุ่มจังหวัด ดังนี้
1. Andaman Smart city
2. Andaman Silk Road
3. Marina industry

X
X