ตรังมาราธอน 2019 รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ 10 รพ.รัฐ จัดโดย สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง

by | Jul 15, 2019 | ตรัง, สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ

ตรังมาราธอน 2019 รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ 10 รพ.รัฐ จัดโดย สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง

คุณทวี ปิยะพัฒนา รองประธานอาวุโส ส.อ.ท. เเละประธานสายงานส่งเสริมเเละสนับสนุนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด พร้อมด้วย คุณไพรัตน์ เอื้อชูยศ คุณมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ คุณอภิชิต ประสพรัตน์ รองประธาน ส.อ.ท. คุณกิจก้อง ตันติจรัสวโรดม ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคใต้ คณะกรรมการภาคใต้ เเละคณะกรรมการจังหวัด

เข้าร่วมงาน “ตรังมาราธอน 2019” ในวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเเรมเรือรัษฎา อ.เมือง จ.ตรัง จัดโดย สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง

คุณประชา งามรัตนกุล ประธานจัดงาน เเละประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง เเละคณะ ร่วมจัดงานฯ ขึ้นเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดตรัง สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ เกิดการจับจ่ายใช้สอยจากผู้เข้าร่วมการเเข่งขัน ทั้งในเเละนอกจังหวัด สามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งในอนาคตสามารถพัฒนาเป็น Sport Tourism ของจังหวัดตรัง เเละสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง นำรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้เเก่ โรงพยาบาลของรัฐ จำนวน 10 เเห่งในจังหวัดตรัง

ภายในงาน ได้รับเกียรติจาก นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เเละประธานสภาผู้เเทนราษฎร ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิด พร้อมด้วย คุณลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง หัวหน้าส่วนราชการ สภาอุตสาหกรรม หอการค้า เเละหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ซึ่งมีจำนวนผู้เข้าร่วมกว่า 8,000 คน

X
X