สมคิดฝากการบ้าน ส.อ.ท. Transform ภาคอุตฯ เร่งช่วย SME,
เน้นสร้างมูลค่าเพิ่มด้านเกษตรอุตสาหกรรม

 

19 ก.ค. 2562 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นำคณะกรรมการบริหาร ส.อ.ท. เข้าพบ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เพื่อแสดงความยินดีที่กลับมารับตำแหน่งรองนายกฯ ฝ่ายเศรษฐกิจอีกครั้ง พร้อมหารือในประเด็นความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม โดยรองนายกฯ ได้ขอความร่วมมือให้ ส.อ.ท. ผลักดันภาคอุตสาหกรรมให้มีการปรับตัวในยุค Digital Transformation โดยฝากดูแลผู้ประกอบการ SME เป็นพิเศษ นอกจากนี้ยังให้ ส.อ.ท. ส่งเสริมด้านเกษตรอุตสาหกรรม โดยเน้นไปที่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้มากขึ้น ทั้งนี้ยังขอให้ ส.อ.ท. ช่วยสนับสนุนการจัดตั้ง Cyber port ในพื้นที่ EEC เพื่อสร้างธุรกิจใหม่ที่มีนวัตกรรมด้วย

 

สำหรับ ส.อ.ท. ได้ขอการสนับสนุนจากภาครัฐ 3 เรื่อง คือ 1) สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนนวัตกรรมเพื่อช่วยผู้ประกอบการ SME โดยมีผู้เชี่ยวชาญภาคเอกชนมาร่วมบริหารกองทุนเพื่อความคล่องตัว และให้สิทธิพิเศษกับบริษัทเอกชนที่บริจาคเงินสนับสนุนสามารถหักค่าใช้จ่ายได้ 3 เท่า 2) เสนอให้มีการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) อย่างน้อยปีละ 2-3 ครั้ง และ 3) ส.อ.ท. ต้องการให้เร่งผลักดันการทำ Ease of Doing Business เพื่อยกระดับขีดความสามารถของประเทศ

X
X