สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ชั้น 8 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่
แขวงทุ่งมหาเมฆ (มทรก.) เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
—————————————————–
2nd, Creative Technology Bldg. Floor 8, Rajamangala University of Technology Krungthep
Nang Linchi Rd., Thung Maha Mek, Sathon, Bangkok 10120 Thailand

สำนักงานใหญ่

ชั้น 8 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ (มทรก.) เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์

โทร : 0-2345-1000
โทรสาร : 0-2345-1296-99

อีเมล์

information@off.fti.or.th

แบบฟอร์มติดต่อ

หากมีข้อสงสัยกรุณาเลือกหัวข้อคำถามและกรอกข้อมูลของคุณ
จากนั้นเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อตอบทุกคำถามที่คุณอยากทราบ

X
X