45 กลุ่มอุตสาหกรรม ภายใต้การจัดตั้งของ

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ก๊าซ

การจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม

การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์กระดาษ

แกรนิตและหินอ่อน

แก้วและกระจก

เคมี

เครื่องจักรกลการเกษตร

เครื่องจักรกลและโลหะการ

เครื่องนุ่งห่ม

เครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น

เครื่องสำอาง

ชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์

เซรามิก

ต่อเรือซ่อมเรือและก่อสร้างงานเหล็ก

เทคโนโลยีชีวภาพ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

น้ำตาล

น้ำมันปาล์ม

ปิโตรเคมี

ปูนซีเมนต์

ผลิตภัณฑ์ยาง

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

ผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และสุขภาพ

ผู้ผลิตไฟฟ้า

พลังงานหมุนเวียน

พลาสติก

เฟอร์นิเจอร์

ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

ไม้อัด ไม้บางและวัสดุแผ่น

ยา

ยานยนต์

เยื่อและกระดาษ

รองเท้า

โรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม

โรงเลื่อยและโรงอบไม้

สมุนไพร

สิ่งทอ

หนังและผลิตภัณฑ์หนัง

หล่อโลหะ

หลังคาและอุปกรณ์

หัตถอุตสาหกรรม

เหล็ก

อลูมิเนียม

อัญมณีและเครื่องประดับ

อาหาร

X
X