สิงหาคม 2019

28ส.ค.All DaySCADA the new era of Industry 4.0

อ่านต่อ

รายละเอียดกิจกรรม

ก้าวเข้าสู่ยุคแห่งการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งใหม่ Industry 4.0

ทางรอดสู่การเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรม ล้วงลึกข้อมูลการผลิตทุกกระบวนการ

สามารถปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและบริหารงาน ได้แบบ Real-Time

 

SCADA the new era of Industry 4.0 

หลักสูตรการประยุกต์ใช้ SCADA ในภาคอุตสาหกรรม 

ในวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรม S31 (สุขุมวิท 31)


 

Highlight
  • การปรับตัวสู่ยุค Industry 4.0 ลดต้นทุนและเพิ่มศักยภาพการผลิต โดยการประยุกต์เทคโนโลยีทางด้าน SCADA การจัดเก็บฐานข้อมูลของเครื่องจักรและระบบ Industrial Automation แบบ Real-Time
  • SCADA ระบบตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Real-time ช่วยวิเคราะห์สรุปผลการดำเนินงานจากหลากหลายแพลตฟอร์ม เป็นศูนย์กลางข้อมูลขององค์กรที่รวบรวมข้อมูลได้รวดเร็วซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจที่ถูกต้อง
  • การควบคุมการผลิตแห่งอนาคต โดยใช้ระบบ SCADA Integration Solution เพื่อให้เกิดคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ลดความสูญเสีย ลดต้นทุน สร้างผลกำไร
  • DEMO ระบบ SCADA กับการประยุกต์ใช้งานจริงในอุตสาหกรรมต่างๆ พร้อมทั้งประโยชน์ที่ได้รับจากการปรับปรุงในมิติต่างๆ
  • Workshop การพัฒนากระบวนผลิตสมัยใหม่ด้วยระบบ SCADA เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
ส่วนลดพิเศษ Early Bird เพียง 2,500 บาท/ท่าน เมื่อสมัครและชำระเงินภายในวันที่ 5 ส.ค. 62 จากราคาปกติ 2,900 บาท/ท่าน
(ราคานี้รวม Vat 7% เรียบร้อยแล้ว)

ลงทะเบียน Online คลิกที่นี่

 

เวลา

All Day (วันพุธ)

ผู้จัดงาน

สถาบัน ICTI – คุณณัฐมาศ (โบนัส)Mobile : 089-796-7763 E-mail : icti.connect@gmail.com

X
X